Henna-Riikka Wacklin on lahtelainen huilunsoiton opettaja ja huilisti.
Huilunsoiton hän aloitti Lahden Musiikkiopistossa, jonka jälkeen
opiskelu jatkui Lahden ammattikorkeakouluun. Vuonna 2015 hän
valmistui huilunsoiton opettajaksi (musiikkipedagogi amk) ja
joulukuussa 2017 hän sai päätökseen huilunsoiton yleisen linjan
akateemiset ylemmät korkeakouluopinnot (Diploma accademico
di Biennio II livello) Conservatorio Statale di Musica G.Rossini:ssa,
Italiassa.

Musiikki on Henna-Riikalle elämäntapa, ja opettamisen lisäksi
hän soittaakin erilaisissa kokoonpanoissa. Myös musiikin
varhaiskasvatus, kamarimusiikki ja musiikkikasvatus yleisesti
ovat lähellä Henna-Riikan sydäntä. Pääinstrumenttinsa ohella
Henna-Riikka soittaa laulaa ja soittaa ukulelea, pianoa ja kanteletta.

Henna-Riikan soittotunneilla paneudutaan soittamisen ilmaisuvoimaan
positiivisella ja kannustavalla otteella oppilaslähtöisesti. Henna-Riikka
on innostava ja määrätietoinen opettaja, joka auttaa oppilasta löytämään
musisoinnin ilo ja inspiraatio.

Henna-Riikan vapaa-aikaan kuuluu liikunta, lukeminen ja erityisen
kiinnostunut hän on italian kielestä ja kulttuurista.

Henna-Riikka Wacklin · Huilu ja ukulele ·